Rocznik Polsko-Niemiecki – prenumerata

Prenumeratę czasopisma: „Rocznik Polsko-Niemiecki” prowadzą firmy:

 • „RUCH” S.A.
 • „KOLPORTER”  S.A.
 • „GARMOND  PRESS”  S.A.
 • CHZ „ARS POLONA”  S.A.

„RUCH” S.A.
00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52

www.ruch.com.pl

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie

www.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail:

prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 – 18.00 .


„KOLPORTER”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.    

www.kolporter.com.pl
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
Oddział Mazowiecki
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-00    fax  (0-22)  355-04-00
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa:
http://www.kolporter.com.pl


„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88
tel. (0-22)  817-20-12
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.pl


Centrala Handlu Zagranicznego „ARS POLONA”  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


Bieżące i archiwalne numery czasopisma „ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI”

można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN

pod adresem:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/

 e-mail: books@isppan.waw.pl

CIVITAS. Studia z filozofii polityki – prenumerata

Prenumeratę czasopisma: „CIVITAS. Studia z filozofii polityki” prowadzą firmy:

 • „RUCH” S.A.
 • „KOLPORTER”  S.A.
 • „GARMOND  PRESS”  S.A.
 • CHZ „ARS POLONA”  S.A.

„RUCH” S.A.
00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52

www.ruch.com.pl

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie

www.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail:

prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 – 18.00 .


„KOLPORTER”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.    

www.kolporter.com.pl
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
Oddział Mazowiecki
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-00    fax  (0-22)  355-04-00
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa:
http://www.kolporter.com.pl


„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88
tel. (0-22)  817-20-12
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.pl


Centrala Handlu Zagranicznego „ARS POLONA”  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


Bieżące i archiwalne numery czasopisma „CIVITAS. Studia z filozofii polityki”

można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN

pod adresem:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/

e-mail: books@isppan.waw.pl

Kultura i Społeczeństwo – prenumerata

Prenumeratę czasopisma: „Kultura i Społeczeństwo” prowadzą firmy:

 • „RUCH” S.A.
 • „KOLPORTER”  S.A.
 • „GARMOND  PRESS”  S.A.
 • CHZ „ARS POLONA”  S.A.

„RUCH” S.A.
00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52

www.ruch.com.pl

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie

www.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail:

prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 – 18.00 .


„KOLPORTER”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.    

www.kolporter.com.pl
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
Oddział Mazowiecki
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-00     fax  (0-22)  355-04-00
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa:
http://www.kolporter.com.pl


„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88
tel. (0-22)  817-20-12
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.pl


Centrala Handlu Zagranicznego „ARS POLONA”  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


Bieżące i archiwalne numery czasopisma „KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO”

można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN

pod adresem:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/

e-mail: books@isppan.waw.pl

„Studia Polityczne”, „Sprawy Międzynarodowe” – prenumerata

Prenumeratę czasopism: „Studia Polityczne” i „Sprawy Międzynarodowe” prowadzą firmy: 

 • „GARMOND  PRESS”  S.A.
 • „KOLPORTER”  S.A.
 • „RUCH” S.A.
 • CHZ „ARS POLONA”  S.A.

===========================================================================

„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88
tel. (0-22)  817-20-12
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.pl


„KOLPORTER”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.    

www.kolporter.com.pl
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
Oddział Mazowiecki
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa:
http://www.kolporter.com.pl„RUCH” S.A.
00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52

www.ruch.com.pl

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie

www.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail:

prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 – 18.00 .Centrala Handlu Zagranicznego „ARS POLONA”  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


Bieżące i archiwalne numery czasopisma „STUDIA POLITYCZNE”

oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma „SPRAWY MIĘDZYNARODOWE”

można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN

pod adresem:

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/

e-mail: books@isppan.waw.pl

Europa Środkowo-Wschodnia – prenumerata

Prenumeratę rocznika „Europa Środkowo-Wschodnia” prowadzą firmy:

„KOLPORTER”  S.A.
25-659  Kielce,  ul. Strycharska  6
Sekcja Dystrybucji Działu Administracji Wydawnictw „Kolporter” S.A
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-65     (0-22) 355-05-66
fax  (0-22)  355-05-67     (0-22) 355-05-68
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.

„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Oddział w Warszawie, 01-106  Warszawa, ul. Nakielska 3
tel. (0-22)  836-69-21
e-mail:  prenumerata.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.

Centrala Handlu Zagranicznego
ARS  POLONA  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl 

Bieżące i archiwalne numery rocznika  „Europa Środkowo-Wschodnia”  można nabywać  w Księgarni Internetowej Instytutu Studiów Politycznych PAN  pod adresem:
http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/eurarch.htm
e-mail:  books@isppan.waw.pl

Rocznik polsko-niemiecki – redakcja pisma

Rada Redakcyjna

 • Prof. dr hab. Edmund Dmitrów
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer

Redakcja

 • Piotr Madajczyk (redaktor naczelny)
 • Jerzy Holzer
 • Wanda Jarząbek
 • Eugeniusz Cezary Król
 • Paweł Popieliński (sekretarz redakcji)
 • Joanna Szymoniczek
 • Robert Traba

Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. (22) 825-52-21 fax (22) 825-21-46
e-mail: rocznik@isppan.waw.pl
http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl

CIVITAS. Studia z filozofii polityki – redakcja pisma

Rada Redakcyjna

 • Ernst-Wolfgang Böckenförde (członek honorowy)
 • Stanisław Filipowicz
 • Helmut Juros
 • Paweł Kaczorowski
 • Ryszard Legutko
 • Bronisław Łagowski
 • Barbara A. Markiewicz
 • Justyna Miklaszewska
 • David Ost
 • Czesław Porębski
 • John Skorupski
 • Zbigniew Stawrowski
 • Jerzy Szacki
 • Maciej Zięba

Redakcja

 • Redaktor naczelny: Nina Gładziuk
 • Sekretarz redakcji: Szymon Bródka

Zespół redakcyjny

 • Miłowit Kuniński
 • Justyna Miklaszewska
 • Agnieszka Nogal
 • Romuald Piekarski
 • Zbigniew Stawrowski
 • Tadeusz Szawie
 • Rafał Wonicki
 • Tomasz Żyro

Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. 825-52-21 ; fax 825-21-46
e-mail: civitas@isppan.waw.pl
http://www.civitas.waw.pl

Kultura i Społeczeństwo – redakcja pisma

Komitet Redakcyjny

 • Jerzy Bartmiński
 • Jolanta Kulpińska
 • Henryk Markiewicz
 • Fritz Schütze (Otto von Guericke Universität w Magdeburgu)
 • Timothy Snyder (Yale University)
 • Zofia Sokolewicz
 • Jerzy Szacki
 • Piotr Sztompka
 • Janusz Tazbir
 • Alexey Vasilyev (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
 • Ian Watson (Rutgers University – Newark)
 • Edmund Wnuk-Lipiński

Zespół Redakcyjny

 • Elżbieta Tarkowska (redaktor naczelny)
 • Marek Ziółkowski (zastępca redaktora naczelnego)
 • Maria Baltaziuk (sekretarz redakcji)
 • Bronisław Gołębiowski
 • Katarzyna Kaniowska
 • Kazimierz Kowalewicz
 • Marek Krajewski
 • Andrzej Piotrowski
 • Robert Traba

Recenzenci spoza zespołu redakcyjnego

 • Michał Buchowski
 • Henryk Domański
 • Barbara Engelking
 • Jerzy Jedlicki
 • Nina Kraśko
 • Joanna Kurczewska
 • Zdzisław Mach
 • Anita Miszalska
 • Janusz Mucha
 • Antoni Sułek
 • Dobrosława Świerczyńska
 • Anna Titkow

Adres Redakcji

00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
Instytut Studiów Politycznych PAN, pokój 9
tel. (022) 825-52-21 wew. 117 fax (022) 825-21-46
e-mail: kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl

Studia Polityczne – redakcja pisma

Zespół  Redakcyjny

 • Wojciech Roszkowski (redaktor naczelny)
 • Jan Kofman (zastępca redaktora naczelnego)
 • Magdalena Dołbakowska (sekretarz redakcji)
 • Jacek Bartyzel
 • Józef M. Fiszer
 • Krzysztof Jasiewicz
 • Paweł Kaczorowski
 • Antoni Z. Kamiński
 • Bogdan W. Mach
 • Ewa Nalewajko
 • Jadwiga Staniszkis
 • Zbigniew Stawrowski
 • Henryk Szlajfer
 • Edmund Wnuk-Lipiński
 • Ryszard Żelichowski

Adres  Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625  Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. (22) 825-52-21;  fax  (22) 825-21-46
e-mail:  studiapolityczne@isppan.waw.pl
http://www.studiapolityczne.pl