Rocznik polsko-niemiecki – redakcja pisma

Rada Redakcyjna

 • Prof. dr hab. Edmund Dmitrów
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer

Redakcja

 • Piotr Madajczyk (redaktor naczelny)
 • Jerzy Holzer
 • Wanda Jarząbek
 • Eugeniusz Cezary Król
 • Paweł Popieliński (sekretarz redakcji)
 • Joanna Szymoniczek
 • Robert Traba

Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. (22) 825-52-21 fax (22) 825-21-46
e-mail: rocznik@isppan.waw.pl
http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl

CIVITAS. Studia z filozofii polityki – redakcja pisma

Rada Redakcyjna

 • Ernst-Wolfgang Böckenförde (członek honorowy)
 • Stanisław Filipowicz
 • Helmut Juros
 • Paweł Kaczorowski
 • Ryszard Legutko
 • Bronisław Łagowski
 • Barbara A. Markiewicz
 • Justyna Miklaszewska
 • David Ost
 • Czesław Porębski
 • John Skorupski
 • Zbigniew Stawrowski
 • Jerzy Szacki
 • Maciej Zięba

Redakcja

 • Redaktor naczelny: Nina Gładziuk
 • Sekretarz redakcji: Szymon Bródka

Zespół redakcyjny

 • Miłowit Kuniński
 • Justyna Miklaszewska
 • Agnieszka Nogal
 • Romuald Piekarski
 • Zbigniew Stawrowski
 • Tadeusz Szawie
 • Rafał Wonicki
 • Tomasz Żyro

Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. 825-52-21 ; fax 825-21-46
e-mail: civitas@isppan.waw.pl
http://www.civitas.waw.pl

Kultura i Społeczeństwo – redakcja pisma

Komitet Redakcyjny

 • Jerzy Bartmiński
 • Jolanta Kulpińska
 • Henryk Markiewicz
 • Fritz Schütze (Otto von Guericke Universität w Magdeburgu)
 • Timothy Snyder (Yale University)
 • Zofia Sokolewicz
 • Jerzy Szacki
 • Piotr Sztompka
 • Janusz Tazbir
 • Alexey Vasilyev (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
 • Ian Watson (Rutgers University – Newark)
 • Edmund Wnuk-Lipiński

Zespół Redakcyjny

 • Elżbieta Tarkowska (redaktor naczelny)
 • Marek Ziółkowski (zastępca redaktora naczelnego)
 • Maria Baltaziuk (sekretarz redakcji)
 • Bronisław Gołębiowski
 • Katarzyna Kaniowska
 • Kazimierz Kowalewicz
 • Marek Krajewski
 • Andrzej Piotrowski
 • Robert Traba

Recenzenci spoza zespołu redakcyjnego

 • Michał Buchowski
 • Henryk Domański
 • Barbara Engelking
 • Jerzy Jedlicki
 • Nina Kraśko
 • Joanna Kurczewska
 • Zdzisław Mach
 • Anita Miszalska
 • Janusz Mucha
 • Antoni Sułek
 • Dobrosława Świerczyńska
 • Anna Titkow

Adres Redakcji

00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
Instytut Studiów Politycznych PAN, pokój 9
tel. (022) 825-52-21 wew. 117 fax (022) 825-21-46
e-mail: kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl

Studia Polityczne – redakcja pisma

Zespół  Redakcyjny

 • Wojciech Roszkowski (redaktor naczelny)
 • Jan Kofman (zastępca redaktora naczelnego)
 • Magdalena Dołbakowska (sekretarz redakcji)
 • Jacek Bartyzel
 • Józef M. Fiszer
 • Krzysztof Jasiewicz
 • Paweł Kaczorowski
 • Antoni Z. Kamiński
 • Bogdan W. Mach
 • Ewa Nalewajko
 • Jadwiga Staniszkis
 • Zbigniew Stawrowski
 • Henryk Szlajfer
 • Edmund Wnuk-Lipiński
 • Ryszard Żelichowski

Adres  Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN
00-625  Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. (22) 825-52-21;  fax  (22) 825-21-46
e-mail:  studiapolityczne@isppan.waw.pl
http://www.studiapolityczne.pl