Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości /red. Robert Traba

Niedokończona wojna? „Polskość” jako zadanie pokoleniowe

Jaka miała i ma być Polska? Jak chcieli i chcą się określać Polacy?

Spory o tożsamości narodowe pojawiają się szczególnie w momentach przełomowych napięć politycznych i społecznych. Tak było również po I wojnie światowej. Opowieści w Niedokończonej wojnie? zaczynają się właśnie w momencie europejskiej katastrofy 1914-1918 i wiodą nas dalej, aż do współczesności.

Do kogo należy „polskość”? Jakie postawy narodowe reprezentowali Polacy? Czy „polskość” definiowana przez państwo może wykluczać innych obywateli uważających się za Polaków? Czy można być Polakiem w Niemczech nie będąc Wallenrodem? A może „dziś można być tylko Polakiem bez zastrzeżeń, albo nie być nim wcale”?

Te i wiele innych, również obecnie aktualnych, tematów podejmują historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, politolodzy, antropolodzy, socjologowie.

Wśród autorek i autorów m.in. Włodzimierz Borodziej, Hans Henning Hahn, Basil Kerski, Andreas Lawaty, Andrzej Mencwel, George Mink, Piotr Mitzner, Piotr Rypson, Anna Wolff-Powęska oraz kilkunastu innych z czołowych ośrodków akademickich w Polsce, Niemczech, Francji.


preloader