„Studia Polityczne”, „Sprawy Międzynarodowe” – prenumerata

Prenumeratę czasopism: „Studia Polityczne” i „Sprawy Międzynarodowe” prowadzą firmy: 

  • „GARMOND  PRESS”  S.A.
  • „KOLPORTER”  S.A.
  • „RUCH” S.A.
  • CHZ „ARS POLONA”  S.A.

===========================================================================

„GARMOND  PRESS”  S.A.
31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3
Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88
tel. (0-22)  817-20-12
e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „GARMOND PRESS” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa:
http://www.garmondpress.pl


„KOLPORTER”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.    

www.kolporter.com.pl
25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61
Oddział Mazowiecki
05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3
tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00
e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl
Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy „KOLPORTER” S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.
Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa:
http://www.kolporter.com.pl„RUCH” S.A.
00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52

www.ruch.com.pl

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie

www.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail:

prenumerata@ruch.com.pl

lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 – 18.00 .Centrala Handlu Zagranicznego „ARS POLONA”  S.A.
03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25
fax  + 48 (22) 826 62 40
e-mail: arspolona@arspolona.com.pl
http://www.arspolona.com.pl


Bieżące i archiwalne numery czasopisma „STUDIA POLITYCZNE”

oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma „SPRAWY MIĘDZYNARODOWE”

można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN

pod adresem:

https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/

e-mail: books@isppan.waw.pl

tprzyjemski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *