Instytut Studiów Politycznych PAN, Dział Wydawnictw

00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20
tel. (22) 825-52-21 w.123
fax: (22) 825-21-46
E-mail: books@isppan.waw.pl