ISBN

978-83-7436-217-7

Wydawca

Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO

Rok wydania

2009

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

384

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Książka ukazująca się w 20 lat po upadku komunizmu w Europie Środkowej, stanowi wszechstronną analizę porównawczą przebiegu tego procesu w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech. Zostały w niej ukazane zarówno ostatnie lata reżimu, wydarzenia roku 1989, jak i ich wpływ na późniejsze losy omawianych państw i świata.
Autorzy przeanalizowali wpływ czynników ekonomicznych, ideologicznych i politycznych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) na erozję i upadek systemu, jednocześnie wskazując na wiele podobieństw, ale także nie mniej liczne różnice w przebiegu tego procesu w poszczególnych krajach. Pionierskiej próbie poddali również kwestię pamięci zbiorowej (i skierowanej na jej kształtowanie polityki) o omawianych wydarzeniach we wszystkich opisywanych państwach.


preloader