Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

10,00  5,00 

Kup dodatkowo
 • Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej /red. Józef M. Fiszer
  -67%
 • Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe /red. Józef M. Fiszer
  -25%
 • Polacy we wspólnej Europie. Dysproporcje materialne i społeczne /red. Maria Jarosz
  -50%
 • Polska - Unia Europejska - świat. Wybrane problemy /red. Józef M. Fiszer
  -50%
 • Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie /red. Józef M. Fiszer
  -20%
ISBN

978-83-60580-71-4

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2011

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

315

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Prezentowany tom jest efektem badań naukowych dużej grupy specjalistów skupionych wokół Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, którzy od wielu lat zajmują się Unią Europejską oraz miejscem i rolą Polski w tym ugrupowaniu państw o potencjale porównywalnym do Stanów Zjednoczonych. 
       Książka stanowi udaną próbę pokazania bilansu pierwszych lat członkostwa, a także szans  i zagrożeń dla Polski w Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań przekonują, że  Unia nie okazała się „zgubą dla Polski”, ale wręcz odwrotnie, umożliwiła jej rozwój zarówno w aspekcie politycznym, jak i społeczno-gospodarczym oraz odzyskanie godnego miejsca i autorytetu na forum międzynarodowym. 


preloader