ISBN

978-83-64091-05-6

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2013

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

275

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, niemiecki, polski, rosyjski

Miejsce wydania

Warszawa

Opracowania zawarte w książce poświęcone są ważnym problemom współczesnej polityki oraz ich odzwierciedleniu w refleksji politologicznej, ujętej wieloaspektowo z uwzględnieniem dylematów, tendencji i wyzwań epoki globalizacji. Problematyce tej poświęcone są zarówno studia teoretyczne nad przewartościowaniem pewnych pojęć teoretycznych, jak i bardziej szczegółowe analizy konkretnych zjawisk. szczególny przypadek współczesnego procesu narodotwórczego rozpatrywany jest na przykładzie Górnego Śląska, a bliskość i wpływ Rosji na stan ukraińskich mediów ukazuje przypadek telewizji ukraińskiej. Złożone relacje polsko-rosyjskie zostały przedstawione zarówno w wymiarze międzynarodowym: kwestia śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej, polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej na tle polityki celnej Unii Europejskiej, modernizacji Rosji w świetle toczących się dyskusji na ten temat, jak i w formie rozważań natury historiozoficznej, dotyczących symboli postsowieckiej nostalgii czy rozważań współczesnych zapadników. Całość zamyka bibliografia Jadwigi Staniszkis  z lat 1962-2012.


preloader