Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji

Autorzy omawiają możliwości, które otworzył przed państwami rozpad świata komunistycznego, a także sposób w jaki zostały one wykorzystane, a niekiedy zaprzepaszczone. Jest to analiza krytyczna przekształceń ustrojowych oraz ich efektów w postaci ograniczeń wydolności państwa.

Kup dodatkowo
ISBN

83-88542-88-5

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO

Rok wydania

2004

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

292

Format

205*145 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Z przewodnika po książce:
„Nasze poglądy są zdecydowane – twierdzą Autorzy – mamy nadzieję, że zarówno zwolennicy otwarcia na świat, jak i jego przeciwnicy, czyli antyglobaliści, znajdą w tej książce wiele tez, z którymi nie będą chcieli się zgodzić. Pierwsi jednak będą mogli poszukiwać tu empirycznego potwierdzenia swych przekonań, drudzy natomiast – analizy, które być może zachęcą ich do ponownego przemyślenia poglądów. Być może zgodzą się, że zamiast otwarcia na globalizację oraz kroków na rzecz podniesienia jakości rządów może zaistnieć jedynie błędne koło rozkładu gospodarki i państwa, że globalizacja nie jest wyścigiem ku przepaści, polityka antyglobalizacyjna zaś może nas do niej doprowadzić, że strach przed globalizacją wynika z obawy przed zmianami związanymi z modernizacją oraz że państwo nie musi być bezsilne wobec imperatywów globalizacji, lecz przeciwnie – stanowi klucz do dobrobytu.”


preloader