Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956

20,00 

To pionierska próba rekonstrukcji dziejów Kościoła katolickiego na obszarze byłych Kresów Północno-Wschodnich RP, a w szczególności Grodzieńszczyzny, w najtrudniejszym okresie: 1939-1956. Ukazanie strategii antyreligijnej sowieckich władz lat 1939-1941 oraz 1944-1956, programów walki ze światopoglądem religijnym w różnych środowiskach i grupach wiekowych, działań zmierzających do ateizacji szkolnictwa, metod niszczenia struktur świeckich powiązanych z Kościołem i ingerowania w życie wewnątrzkościelne. Prezentacja pracy duszpasterskiej w nowej rzeczywistości politycznej, postaw duchowieństwa wobec zarządzeń komunistycznej władzy, jego związków z polskim podziemiem niepodległościowym, losów, często tragicznych, zakonników i zakonnic. W książce wykorzystano niepublikowane dotąd dokumenty z archiwów białoruskich, litewskich i polskich.

Kup dodatkowo
ISBN

978-83-60580-33-2, 978-83-7399-294-8

Seria wydawnicza

Seria Wschodnia

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok wydania

2008

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

352

Format

245*175

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956

Książka „Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956″ – to pionierska próba rekonstrukcji dziejów Kościoła katolickiego na obszarze byłych Kresów Północno-Wschodnich RP, a w szczególności Grodzieńszczyzny, w najtrudniejszym okresie: 1939-1956. Ukazanie strategii antyreligijnej sowieckich władz lat 1939-1941 oraz 1944-1956, programów walki ze światopoglądem religijnym w różnych środowiskach i grupach wiekowych, działań zmierzających do ateizacji szkolnictwa, metod niszczenia struktur świeckich powiązanych z Kościołem i ingerowania w życie wewnątrzkościelne. Prezentacja pracy duszpasterskiej w nowej rzeczywistości politycznej, postaw duchowieństwa wobec zarządzeń komunistycznej władzy, jego związków z polskim podziemiem niepodległościowym, losów, często tragicznych, zakonników i zakonnic. W książce wykorzystano niepublikowane dotąd dokumenty z archiwów białoruskich, litewskich i polskich.


preloader