ISBN

978-83-7629-238-0

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2010

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

535

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989

PRL powstała jako państwo zamknięte, otoczone tysiącami kilometrów drutu kolczastego. Na wyjazdy zagraniczne władze zezwalały tylko w drodze wyjątku, np. w 1952 r. paszport na prywatny wyjazd na Zachód dostało około 50 osób.

Jednak od 1956 r. polityka izolacji osłabła, rządy RFN i Izraela wytargowały zgody na masowe akcje przesiedleńcze, a mieszkańcy PRL zaczęli coraz częściej występować o zezwolenie na emigrację lub wyjazd czasowy. Podróże zagraniczne, najpierw w granicach bloku radzieckiego, a potem też na Zachód, stały się zjawiskiem masowym, za rządów Gierka notowano ich po 10 mln rocznie.

W sumie w latach 1949-1989 opuściło Polskę trwale ponad ponad  2 mln ludzi, a miliony innych włączyły się w legalne i nielegalne migracje czasowe, pracując lub handlując.
Książka – „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989” – przedstawia historię tych migrantów – kim byli, dokąd zmierzali, czym się kierowali. Na podstawie archiwów MSW i KC PZPR, wspomnień migrantów i badań socjologów prezentuje pogłębiony obraz migracji: jej przebieg i kierunki, główne czynniki i skutki, a także politykę paszportową: jej decydentów i wykonawców, tajne zasady i narzędzia, uwarunkowania wewnętrzne i zagraniczne.

Jest to pierwsza monografia historyczna migracji z PRL i z państw komunistycznych w ogóle.


preloader