ISBN

978-8365972-51-4

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2019

Typ oprawy

miękka

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Liczba stron

303

Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii

Temat książki „Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii” jest bardzo istotnym zważywszy, że kwestie bezpieczeństwa stanowią nadal priorytet w polityce państw. Również w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej bezpieczeństwo traktowane jest jako najważniejszy komponent w rozwoju państw europejskich.

Bułgaria, która po 1991 roku znajdowała się w tzw. szarej strefie wpływów jest obecnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nauki i praktyki politycznej istotne jest, jak aktualna przestrzeń geopolityczna Bułgarii wpływa na jej bezpieczeństwo.


preloader