Kup dodatkowo
ISBN

83-86759-81-X

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

1999

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

361

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Z przedmowy do książki:
     „Znaczenie wzajemnych stosunków między Rosją i Ukrainą wykracza daleko poza sferę typowych sąsiedzkich kontaktów dwustronnych, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że od grudnia 1991 roku Kijów i Moskwa weszły w etap kształtowania relacji nowych, dotychczas między nimi nie istniejących i – co być może najważniejsze – nie ugruntowanych w żadnej z sfer zbiorowego doświadczenia historycznego obydwu narodów. Stosunki te, ich jakość i kierunek, w którym zdążają, nie tylko ciążą na politycznej i ekonomicznej przyszłości całego postsowieckiego terytorium, ale wręcz determinują los nowych państw – zwłaszcza europejskich – powstałych po rozpadzie ZSRR. Są one także nie bez znaczenia dla państw regionu Europy Środkowej, z równą determinacją wstępujących na szlak europejskiej integracji, co szukających dobrego, spokojnego i bezpiecznego sąsiedztwa na wschodzie. Oś polityczna Moskwa – Kijów stanowi wreszcie bez wątpienia jeden z najczulszych i najważniejszych elementów wyznaczających kierunki polityki bezpieczeństwa globalnego. 
     Celem książki jest krytyczne spojrzenie na minione dziesięciolecie wzajemnych relacji między sąsiadującymi narodami, od stuleci związanymi bliskością etniczną, kulturową i wyznaniową, a jednocześnie trwającymi w głębokim historycznym konflikcie, łatwo przenoszonym na grunt współczesnych stosunków politycznych”.


preloader