Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

230

Format

24*16,5 cm

Język

angielski, polski

ISSN

0038-853x

Miejsce wydania

Warszawa

Inicjatywa Trójmorza (Three Seas Initiative) wobec wyzwań współczesności

(Sprawy Międzynarodowe, tom LXXIII, nr 2 (2020)

Inicjatywa Trójmorza (Three Seas Initiative) zyskuje coraz większą popularność. W Polsce rozpala wyobraźnię geopolityków, którzy doszukują się w niej odnowienia idei Międzymorza, a także możliwości odbudowania przywództwa Rzeczypospolitej w regionie Europy Środkowej. Niektórzy wręcz oczekują poszerzenia polskich wpływów od morza do morza, Skoro Inicjatywa Trójmorza (Three Seas Initiative) łączy Adriatyk, Morze Bałtyckie i Morze Czarne. W rzeczywiśtości jednak Inicjatywa Trójmorza jest mało zrozumiana i dodatkowo w różny sposób przyjmowana w państwach uczestnikach, w instytucjach Unii Europejskiej, jak i w państwach sąsiedzkich, takich jak Ukraina. Jedno jest pewne – Inicjatywa Trójmorza ma potencjał polityczny i ekonomiczny, ale niewłaściwie realizowana może prowadzić do błędnych skojarzeń, np. zastąpienia współpracy w ramach UE integracją w ramach TSI.

Niniejszy numer „Spraw Międzynarodowych” zachęca do pogłębionej refleksji nad wykorzystaniem tego formatu do współkształtowania rozwoju Unii Europejskiej poprzez wzmacnianie konkurencyjności ekonomicznej i infrastrukturalnej Europy Środkowej, a jednocześnie do zmiany jej statusu peryferyjności. Ważnym aspektem jest przy tym wykorzystanie zainteresowania Inicjatywą Trójmorza ze strony Stanów Zjednoczonych oraz pobudzenie connectivity w sferze cybernetycznej, energetycznej i transportowej.

„Sprawy Międzynarodowe” są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej.
Wydawca kwartalnika:
do 2017 roku: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
a od 2018 roku: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
(we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych).

 

Prenumeratę czasopism: "Studia Polityczne" i "Sprawy Międzynarodowe" prowadzą firmy: 
  • "GARMOND  PRESS"  S.A.
  • "KOLPORTER"  S.A.
  • "RUCH" S.A.
  • CHZ "ARS POLONA"  S.A.
=========================================================================== "GARMOND  PRESS"  S.A. 31-034  Kraków,  ul. Lubicz  3 Biuro Handlowe w Warszawie, 00-992  Warszawa, ul. Jagiellońska 88 tel. (0-22)  817-20-12 e-mail:  prenumerata3.gpsa@garmondpress.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "GARMOND PRESS" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet) zobacz strona internetowa: http://www.garmondpress.pl
"KOLPORTER"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.     www.kolporter.com.pl 25-659  Kielce,  ul. Zagnańska  61 Oddział Mazowiecki 05-080  Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3 tel.  (0-22)  355-05-00      fax  (0-22)  355-04-00 e-mail:  prasowa@kolporter.com.pl Wpłaty na prenumeratę na teren kraju przyjmują jednostki kolportażowe firmy "KOLPORTER" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacje dotyczące prenumeraty (w tym: składanie zamówienia prenumeraty przez internet), zobacz strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl

"RUCH" S.A. 00-872  Warszawa,  ul. Chłodna 52 www.ruch.com.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803  lub 22 717 59 59  czynne w godz. 7.00 - 18.00 .

Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA"  S.A. 03-933  Warszawa 03-933 , ul. Obrońców 25 fax  + 48 (22) 826 62 40 e-mail: arspolona@arspolona.com.pl http://www.arspolona.com.pl
Bieżące i archiwalne numery czasopisma "STUDIA POLITYCZNE" oraz bieżące numery (od nr 1/2018) czasopisma "SPRAWY MIĘDZYNARODOWE" można nabywać w Wydawnictwie Instytutu Studiów Politycznych PAN pod adresem: https://wydawnictwo.isppan.waw.pl/kategoria-produktu/czasopisma/ e-mail: books@isppan.waw.pl
Wstęp

preloader