Kup dodatkowo
ISBN

978-83-64091-70-4

Seria wydawnicza

Unia Europejska we współczesnym świecie

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2018

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

277

Format

240*175 mm

Język

polski

ISSN

2300-4738

Miejsce wydania

Warszawa

Unia Europejska – Chiny w XXI wieku” – pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera

Spektakularne sukcesy gospodarcze Chińskiej Republiki Ludowej budzą z jednej strony podziw, a z drugiej obawy wśród dotychczasowych mocarstw, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Rodzą także wiele pytań dotyczących przyszłości Chin oraz ich roli w nowym ładzie międzynarodowym. Nie są też obojętne dla Europy i Unii Europejskiej, przemawiającej w jej imieniu na arenie międzynarodowej, a także dla Polski, aspirującej do roli mocarstwa regionalnego oraz ważnego członka NATO. Polska pragnie również odgrywać ważną rolę w powstającym nowym wielobiegunowym i wielocywilizacyjnym porządku światowym. W związku z tym musimy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące dokonującej się obecnie rekonfiguracji sceny globalnej, jej przyszłego kształtu oraz roli Chin, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty Atlantyckiej w nowym ładzie międzynarodowym, a także na pytania związane z przyszłością Polski, jej bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Próba odpowiedzi na te pytania jest celem niniejszej książki „Unia Europejska – Chiny w XXI wieku„, która stanowi efekt wieloletnich badań naukowych pracowników Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz współpracujących z nim naukowców i ekspertów z innych ośrodków badawczych w Polsce. Szczególny nacisk został położony na ukazanie obecnych stosunków między Unią Europejską a Chinami oraz ich perspektyw.

Wstęp

preloader