Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni

30,00  20,00 

Książka ukazuje działalność harcerskich środowisk „niepokornych” (działających jawnie, niezależnie od władz i wbrew statutowi organizacji w ramach Związku Harcerstwa Polskiego) i „niezależnych” (podejmujących jawne działania harcerskie i skautowe poza Związku Harcerstwa Polskiego), na przestrzeni lat 1980-1990 w Polsce.

Kup dodatkowo
ISBN

978-83-60580-004, 978-83-7399-251-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok wydania

2007

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

550

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni

Książka ukazuje działalność harcerskich środowisk „niepokornych” (działających jawnie, niezależnie od władz i wbrew statutowi organizacji w ramach Związku Harcerstwa Polskiego) i „niezależnych” (podejmujących jawne działania harcerskie i skautowe poza Związku Harcerstwa Polskiego), na przestrzeni lat 1980-1990 w Polsce. Autor podejmuje próbę pełnego odtworzenia najważniejszych wydarzeń, ustalenia rzeczywistych struktur, form podjętej działalności oraz inicjatorów, liderów poszczególnych środowisk i wybranych przez te struktury władz krajowych. Opisuje także etapy kształtujących się relacji „niepokornych” i „niezależnych” z opozycją (np. NSZZ „Solidarność”) i szczegółowo z Kościołem katolickim.
Autor podejmuje ocenę zagadnienia opisu i strategii działań komunistów wobec nielegalnej działalności harcerskiej – w stanie wojennym i w okresie późniejszym, aż po „okrągły stół” i nowelizację prawa o stowarzyszeniach (marzec 1990 r.) – w oparciu o nieznane dotąd archiwalia. Ustala też wzajemne relacje międzyśrodowiskowe „niepokornych” i „niezależnych” oraz ich strategię wobec oficjalnego, krajowego ZHP, a także władz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (z siedzibą władz w Londynie) i światowego skautingu. Opisuje także pionierską działalność tych struktur wobec Polaków żyjących w ZSRR i ich pomoc w odrodzeniu się polskiego harcerstwa na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Jej treść oparta jest głównie na archiwaliach krajowych i zagranicznych, wielu relacjach osobowych, prasie drugiego obiegu i wydawnictwach oficjalnych.


preloader