Solidarność podziemna 1981-1989

30,00  20,00 

„Solidarność” zmieniła Polaków i Polskę, rozsadziła struktury komunistycznego państwa, podważyła jego legitymizację, stworzyła przesłanki przejścia do demokracji i wyzwolenia Polski z zależności od Związku Radzieckiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uformowało się podziemie, którego wielkość i formy działania nie miały precedensu w państwach realnego socjalizmu. Celem opracowań zamieszczonych w tym tomie jest próba określenia rozmiarów podziemia, stosownych metod działania, sposobu zorganizowania struktur kierowniczych, relacji z zagranicą, a także wewnętrznych kontrowersji.
Historia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i kierownictw największych podziemnych regionów „Solidarności”, jak również zasad działania wydawnictw „drugiego obiegu” oraz konspiracji naukowców, zostały napisane na podstawie różnorodnych archiwaliów, prasy i wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami kierowniczych struktur podziemia”.

Kup dodatkowo
 • Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności /Andrzej Friszke
  -17%
 • Rewolucja Solidarności 1980-1981 /Andrzej Friszke
  -14%
 • Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984 /Andrzej Friszke
  -50%
 • Solidarność od wewnątrz 1980-1981 /red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, Paweł Sowiński
  -33%
ISBN

83-88490-45-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”

Rok wydania

2006

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

699

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Solidarność podziemna 1981-1989

Spis treści

preloader