Kup dodatkowo
ISBN

978-83-66819-37-5, 978-83-849-82-2

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rok wydania

2022

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

287

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy

Książka „A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy„opowiada o kilkuzdaniowym liście 34 intelektualistów do premiera Józefa Cyrankiewicza. Mowa w nim była o ograniczeniach papieru na wydawnictwa literackie oraz o rozszerzającej się cenzurze prewencyjnej. Ale te kilka niewinnych zdań wstrząsnęło Polską. Szczególne znaczenie miała lista 34 sygnatariuszy. Te nazwiska były jak wielki dzwon ostrzegawczy. List 34 był czymś niezwykłym w biografii mojego pokolenia. Był to pierwszy publiczny znak sprzeciwu wobec polityki postępującej zamordyzacji. Rozmawialiśmy o nim z fascynacją i podziwem, ponieważ list był sygnałem, że sprzeciw jest możliwy; że cenzurę i jej niszczycielskie rezultaty można nazywać po imieniu. (Adam Michnik).
Jedną z konsekwencji wystosowania Listu 34 były procesy Melchiora Wańkowicza i Jana Nepomucena Millera, a także wszczęcie śledztwa przeciwko Januaremu Grzędzińskiemu oraz Stanisławowi Catowi-Mackiewiczowi. Właśnie te procesy oraz towarzyszący im kontekst polityczny stały się głównym tematem książki Macieja Łuczaka. Umiejętne połączenie w niej perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej (…) umożliwiło kompleksowe i wszechstronne zaprezentowanie zakresu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości PRL centralnemu ośrodkowi dyspozycji politycznej, tworzonemu przez I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę i jego najbliższe otoczenie. (Prof. dr hab. Antoni Dudek)
 
Maciej Łuczak odkrywa nowe, nieznane szerzej fakty, zarazem umieszcza całą sprawę w szerokim kontekście wewnętrznym i międzynarodowym. Za ważne uznałbym i to, że jego książka ma w znacznym stopniu charakter interdyscyplinarny, jest interesująca i pożyteczna zarówno dla historyków, jak i prawników, politologów, socjologów.(Prof. dr hab. Jerzy Eisler)
Maciej Łuczak (ur. 1964) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, adwokat, politolog, dr nauk społecznych, dziennikarz i publicysta, autor książek o polskim kinie, m.in.: Miś czyli rzecz o Stanisławie Barei (2001); Rejs czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie (2002); Krótki kurs PRL według Barei (2016). W latach 2011–2016 doradca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr. Łukasza Kamińskiego. Współautor cyklu programów telewizyjnych popularyzujących najnowszą historię Polski: „Z filmotek bezpieki” oraz „Historia dla Ciebie”. Niniejsza książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej napisanej  pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Friszke w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

preloader