Solidarność podziemna 1981-1989

30,00  20,00 

„Solidarność” zmieniła Polaków i Polskę, rozsadziła struktury komunistycznego państwa, podważyła jego legitymizację, stworzyła przesłanki przejścia do demokracji i wyzwolenia Polski z zależności od Związku Radzieckiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uformowało się podziemie, którego wielkość i formy działania nie miały precedensu w państwach realnego socjalizmu. Celem opracowań zamieszczonych w tym tomie jest próba określenia rozmiarów podziemia, stosownych metod działania, sposobu zorganizowania struktur kierowniczych, relacji z zagranicą, a także wewnętrznych kontrowersji.
Historia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i kierownictw największych podziemnych regionów „Solidarności”, jak również zasad działania wydawnictw „drugiego obiegu” oraz konspiracji naukowców, zostały napisane na podstawie różnorodnych archiwaliów, prasy i wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami kierowniczych struktur podziemia”.

Kup dodatkowo
ISBN

83-88490-45-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”

Rok wydania

2006

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

699

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Solidarność podziemna 1981-1989

„Solidarność” zmieniła Polaków i Polskę, rozsadziła struktury komunistycznego państwa, podważyła jego legitymizację, stworzyła przesłanki przejścia do demokracji i wyzwolenia Polski z zależności od Związku Radzieckiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uformowało się podziemie, którego wielkość i formy działania nie miały precedensu w państwach realnego socjalizmu. Celem opracowań zamieszczonych w tym tomie jest próba określenia rozmiarów podziemia, stosownych metod działania, sposobu zorganizowania struktur kierowniczych, relacji z zagranicą, a także wewnętrznych kontrowersji.
Historia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i kierownictw największych podziemnych regionów „Solidarności”, jak również zasad działania wydawnictw „drugiego obiegu” oraz konspiracji naukowców, zostały napisane na podstawie różnorodnych archiwaliów, prasy i wywiadów przeprowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami kierowniczych struktur podziemia”.

Spis treści

preloader