ISBN

978-83-63872-34-2, 978-83-65972-87-3, 978-83-7399-931-2, 978-83-957851-6-0

Wydawca

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok wydania

2022

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

1511

Format

245*170 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Front wschodni 1918-1919

Część II tomu „Front Wschodni 1918-1919” zawiera dokumentację ukazującą prace organizacyjne związane z porządkowaniem struktur taktycznych i operacyjnych Wojska Polskiego w okresie luty-maj 1919 r., a także otwarcie kolejnego etapu działań wojennych na froncie wschodnim, gdy po tzw. umowie białostockiej (5 II 1919 r.) oddziały polskie przejmowały tereny ewakuowane przez niemieckie wojska Ober-Ostu na terenie dawnej guberni Grodzieńskiej, Mińskiej i Wołyńskiej. Stworzyło to podstawy do dalszych działań przeciwko Atmii Czerwonej na froncie wschodnim aż do zajęcia Wilna, Grodna, Lidy, Nowogródka, baranowicz i Pińska oraz opanowania zachodniego Wołynia i ponownego odblokowania Lwowa w Galicji Wschodniej.

Publikacja ukazała się w ramach projektu „Seria dokumentów źródłowych do wojny Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920„, realizowanego przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jako partnera projektu. Wydano we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Oficyną Wydawniczą RYTM.


preloader