ISBN

978-83-66819-00-9

Seria wydawnicza

Richard Pipes Laboratory Series

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

428

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

„Zadanie Polski jest na Wschodzie”. Polityka piłsudczyków wobec nierosyjskich narodowości byłego Cesarstwa Rosyjskiego (1921-1940)

Tytułowe „zadanie Polski jest na Wschodzie”, przywołane za Józefem Piłsudskim, to niezależna od mocarstw polityka wschodnia Polski. Natomiast wielu spośród jego zwolenników interpretowało stwierdzenie Marszałka jako opowiedzenie się za „rozczłonkowaniem” Związku Radzieckiego. Temu celowi służyła idea prometejska, która zakładała sojusz zamieszkujących go narodowości przeciw wspólnemu przeciwnikowi. jednak stanowiące 1/3 ludności odrodzonej Polski mniejszości narodowe były poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Z powyższych  uwarunkowań wynika założenie autora o niekonsekwencji dwóch polityk piłsudczyków. Jednej skierowanej na zewnątrz, opowiadającej się za prometeizmem oraz drugiej – wewnętrznej, której adresatami były zamieszkujące Polskę mniejszości narodowe, w tym zwolennicy utworzenia niepodległej Ukrainy na terenie Małopolski Wschodniej.

Monografia „Zadanie Polski jest na Wschodzie”. Polityka piłsudczyków wobec nierosyjskich narodowości byłego Cesarstwa Rosyjskiego (1921-1940) jest próbą prześledzenia ewolucji deklaracji i działań piłsudczyków od podpisania traktatu ryskiego (18 marca 1921 r.) do ataku Związku Radzieckiego na Polskę, 17 września 1939 roku. Formę epilogu pełnią wydarzenia z przełomu 1939-1940. Natomiast główny jej cel to wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia polityki prowadzonej przez II Rzeczpospolitą wobec nierosyjskich narodowości byłego Cesarstwa Rosyjskiego.


preloader