ISBN

83-7399-125-5, 83-88490-84-2

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok wydania

2005

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

777

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943

Książka „Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943” stanowi wynik trzydziestu lat badań autora nad powikłanymi stosunkami II Rzeczypospolitej z Sowietami – od odrodzenia państwowości polskiej po zerwanie relacji dyplomatycznych na tle kryzysu wokół ujawnienia katyńskiego ludobójstwa.
Potoczysta, interesująco skomponowana narracja oparta w dużym stopniu na badaniach archiwalnych, rysuje przed Czytelnikiem przede wszystkim meandry wzajemnych kontaktów polityczno-dyplomatycznych. W ich tle zarysowane też zostały inne płaszczyzny – gospodarcza, kulturalna, wojskowa, walki wywiadów itp.
Zważywszy na obecny trudny etap polsko-rosyjskich stosunków wzajemnych, zaostrzanych między innymi poprzez przywoływanie tzw. zaszłości historycznych, jak też ze względu na ich interpretowanie przez stronę rosyjską w sposób dalece odbiegający od rzeczywistego stanu rzeczy (na przykład: jeńcy wojenni 1920 r., pakt Ribbentrop-Mołotow, decyzje jałtańskie) lektura książki „Na widecie” może przynieść wiele satysfakcji Czytelnikom interesującym się najnowszą historią.


preloader