ISBN

978-83-65972-55-2

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2019

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

616

Format

245*170 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Polska. Sąsiedztwo bliższe i dalsze

Niniejsza księga jubileuszowa „Polska. Sąsiedztwo bliższe i dalsze„, powstała z okazji przypadającej w 2019 roku siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin profesora doktora habilitowanego Wojciecha Materskiego, jest wspólnym dziełem dwudziestu pięciu autorów z różnych środowisk naukowych. Podporządkowali oni swoje teksty wątkowi przewodniemu: Polsce oraz jej bliższym i dalszym sąsiadom w Europie XXI wieku, zwłaszcza tym na wschodzie, a w ramach tego wątku – trzem głównym nurtom w dyskursie historycznym: relacjom Zachód – Rosja w perspektywie globalnej, polityce historycznej oraz obecnemu stanowi bliskiego i dalekiego sąsiedztwa. Takie też tytuły noszą poszczególne części księgi.

W części pierwszej, zatytułowanej  Relacje Zachód – Rosja w perspektywie globalnej, sześciu autorów przedstawia swoją ocenę relacji Zachodu z Rosją na płaszczyźnie aksjologii, geopolityki i gospodarki. Część druga jest poświęcona polityce historycznej, ze szczególnym położeniem nacisku na skutki dla uprawiających ją państw. A mogą one być różne. Nie bez powodu tytuł tej części brzmi Polityka historyczna – broń obosieczna. Sześciu autorów analizuje różne jej aspekty w kontekście sporu ideologicznego, ale także symbolicznego i instytucjonalnego. Trzecia część księgi jest najobszerniejsza, dotyczy bowiem relacji sąsiedzkich Polski z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Kaukazem i Zakaukaziem, a także stosunków Rosji z Niemcami oraz Królestwem Niderlandów. Kilka tekstów zostało poświęconych  związkom historycznym i ich implikacjom dla obecnych stosunków z sąsiadami. Autorzy referują wyniki swych badań, wyprowadzając nierzadko zaskakujące wnioski. Trzy części księgi stanowią spójną całość, choć dalece nie wyczerpują tej fascynującej tematyki.

 


preloader