ISBN

978-83-64091-13-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2013

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

379

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji

Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji jest książką  o procesach, jakim podlegały elity rządzące w ZSRR i Federacji Rosyjskiej, o zmianach i kontynuacjach, o rozpadzie supermocarstwa i powstaniu w jego miejsce współczesnej Rosji.

Transformacja radzieckiego establishmentu funkcjonującego w ramach systemu nomenklaturowego i nomenklaturowej kultury politycznej, powodowana koniecznością dostosowania się do dynamiki światowych przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i ideologicznych, a ponadto wymuszana sytuacją  wewnętrzną, doprowadziła do osłabienia władzy centralnej w ZSRR. Towarzyszyła temu emancypacja – zarówno w samym centrum, jak i na peryferiach – imperialnej nomenklatury, dążącej do uzyskania niezależności politycznej i gospodarczej.

W wyniku nomenklaturowej rewolucji nastąpił rozpad dotkniętej kryzysem ekonomicznym i ideologicznym federacji radzieckiej, której głównym sukcesorem prawnomiędzynarodowym została odwołująca się do zasad demokratycznych Rosja. Jej nowe elity rządzące stanęły przed bardzo trudnym zadaniem przeprowadzenia młodego i słabego państwa przez proces wielowymiarowej postimperialnej transformacji systemowej. Reformując stopniowo zagrożony dalszym rozpadem kraj, same ulegały głębokim metamorfozom, ukierunkowanym na powstrzymywanie tendencji dezintegracyjnych.

Wzmocnienie i okrzepnięcie państwa odbyło się kosztem ograniczenia i koncesjonowania rosyjskiej demokracji. Obecnie priorytetem dla rosyjskich elit władzy, których ideologią jest pragmatyzm, stają się modernizacja kraju oraz działania na rzecz umocnienia międzynarodowej i geopolitycznej pozycji Rosji. O procesach tych traktuje niniejsza książka.

O książce

preloader