Zapętlenia modernizacji. Szkice o „retradycjonalistycznej modernizacji” w Rosji

12,00 

Kup dodatkowo
ISBN

978-83-60580-07-3

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2007

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

368

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa


Zapętlenia modernizacji” – to książka o historii i polityce XX-wiecznej Rosji, której dzieje najbardziej sugestywnie ilustrują zderzenie tradycjonalizmu (archaizmu) i modernizacji (nowoczesności), ustawiając obie tendencje w korelacji dopełnienia: zarówno wzajemnego dynamizowania się (w okresie stalinowskim), jak i wzajemnego blokowania (faza pieriestrojki i postsowieckiej „demokratyzacji”).
Zamieszczone w książce szkice dotyczą zagadnień rosyjskiej modernizacji i nowoczesności, europocentryzmu i orientalizmu, tradycjonalizmu i utopii. Szczególne miejsce zajmuje krytyczna analiza kwestii „modernizacji autorytarnej”, w której ekonomiczne aspekty modernizacji łączą się z erupcją tradycjonalizmu w sferze socjopolityki.
Autor analizuje poglądy rosyjskich neotradycjonalistów, których fundamentalnym celem jest polityczna retradycjonalizacja Rosji, przywrócenie autorytarnego i mobilizacyjnego systemu politycznego („ustroju rosyjskiego”), odbudowa wielkomocarstwowej pozycji na arenie międzynarodowej.
Przedstawia zmagania rosyjskich neotradycjonalistów z „przeklętymi” pytaniami:
– Dokąd w dziejach „doskoczyła” Rosja?
– Komu wierzyć? (co bardziej waży: ideologia czy geopolityka)
– Skąd i dokąd iść? (topografia rosyjskiej myśli imperialnej)
– Kim są Rosjanie? (Rosja a Zachód).
Autor analizuje także rangę czynnika narodowo-państwowego we współczesnej polityce zagranicznej Rosji.preloader