ISBN

978-83-111-0292-7, 978-83-64091-63-6

Wydawca

Bellona, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2017

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

1211

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat?

Księga Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? przygotowana została z okazji przypadającego na rok 2017 jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Prezentuje sylwetkę oraz osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne Jubilata: historyka i politologa, naukowca i nauczyciela akademickiego, wieloletniego pracownika Zakładu Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dyrektora tego Instytutu w latach 2012-2016, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (2002-2006) oraz kierownika Katedry Politologii Collegium Civitas (2006-2013), autora wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumacza niemieckiej literatury historycznej oraz osoby zaangażowanej w życie społeczne i kulturalne Warszawy.

Zaproszenie do przygotowania tekstów składających się na tę publikację, będącą formą uczczenia Jubilata, przyjęli autorzy z kraju i zagranicy, związani z Nim problematyką badań, a często także wieloletnią znajomością. Strukturę księgi utworzyły problemy badawcze, które interesowały Profesora Eugeniusza Cezarego Króla podczas jego długoletniej pracy naukowej: <stosunki polsko-niemieckie w XX wieku>, <najnowsza historia Niemiec>, <propaganda> i <indoktrynacja>, <systemy totalitarne>, film jako źródło do badania dziejów najnowszych, związki między kulturą i polityką.

Publikacja Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? – to zbiór opracowań poświęconych zarówno historii jaki współczesności stosunków polsko-niemieckich, wpisujący się w 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Obok tematów przekrojowych, podejmuje też analizę wyodrębnionych zjawisk ze wzajemnych stosunków, powiązań politycznych, oddziaływania kulturalnego. Chodzi więc nie tylko o pokazanie szerokiej panoramy stosunków polsko-niemieckich, ale i pewne szczególne ilustracje. Na opracowanie składają się 56 teksty wybitnych badaczy z Polski, Niemiec, Austrii, Rosji i Włoch. Wielu tekstom towarzyszy bogata strona ikonograficzna, co jest dodatkowym walorem przygotowanej publikacji.

Książka wydana z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tabula gratulatoria

preloader