Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966-1976. Wymiar dwustronny i międzynarodowy

20,00  15,00 

Kup dodatkowo
ISBN

978-83-60580-72-1

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2011

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

529

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Przedmiotem niniejszej książki jest stosunek PRL do polityki wschodniej Bonn po rozpoczęciu jej nowego etapu, analizowany w kontekście polityki zagranicznej Polski, nie zaś polityka RFN i kwestia niemiecka w polityce międzynarodowej. Książka pokazuje, w jaki sposób postrzeganie tzw. nowej Ostpolitik RFN przez ówczesne władze PRL wpłynęło na polsko-niemieckie stosunki dwustronne, relacje z ZSRR i krajami bloku wschodniego oraz na działalność dyplomatyczną ówczesnych władz w krajach zachodnich i tzw. Trzeciego Świata. Pierwsze reakcje PRL nacechowane były nie tyle nieufnością wobec intencji RFN, ile przede wszystkim obawą przed rosnącą rolą Bonn w stosunkach międzynarodowych i przed możliwością przezwyciężenia istniejącego stanu, tzn. braku stosunków dyplomatycznych między RFN a krajami bloku wschodniego, utrzymującymi je z NRD, bez znalezienia satysfakcjonującego Warszawę rozwiązania w kwestii granicznej, tzn. uznania przez Bonn ostatecznego charakteru granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.


preloader