ISBN

978-83-66819-25-2

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Deutsches Polen Institut

Rok wydania

2022

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

442

Format

240*170 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa – Darmstadt

Data publikacji

27 grudnia 2022

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Książka „Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa” (red. Martin Dahl, Magdalena Lemańczyk, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada-Konefał) stanowi podsumowanie dotychczasowych relacji polsko-niemieckich z perspektywy trzech dekad, analizę ich aktualnego stanu oraz próbę diagnozy wzajemnych relacji w bliższej i dalszej przyszłości.

W czerwcu 2021 roku minęło trzydzieści lat od momentu, gdy Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Okres ten wypełniony był wieloma kontaktami politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi, niepozbawionymi zresztą problemów i konfliktów. Na początku wydawało się, że wzajemne relacje prawie automatycznie zmierzają w kierunku harmonijnego zrozumienia i pojednania. Z czasem pojawiła się złożona sieć komunikacji, zależności i nieporozumień, swoista polsko-niemiecka codzienność. W kolejnych dekadach część zapisów traktatowych traciła praktyczny wymiar lub w ogóle rację bytu. Wiązało się to głównie z przystąpieniem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz zawarciem umów szczegółowych.

Jak prezentują się dzisiaj stosunki między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec? Praca zbiorowa „Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa” odnosi się do tej kwestii w kilku rozdziałach dotyczących: gospodarki, współpracy transgranicznej, społeczeństwa obywatelskiego, polityki historycznej i kultury pamięci, polityki mniejszościowej i polityki bezpieczeństwa. Autorzy śledzą procesy pojednania, poszukują odpowiedzi na pytanie, czy w różnych obszarach stosunków dwustronnych Polacy i Niemcy doszli już do etapu codzienności.

 

 

 


preloader