ISBN

978-83-60580-92-9

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Rok wydania

2012

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

437

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Akulturacja /asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Tom 2 : Sąsiedztwo polsko-niemieckie

W niniejszym tomie pracy „Akulturacja /asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku” autorzy koncentrują się na czterech historycznych studiach przypadku z pogranicza polsko-niemieckiego: Górnym Śląsku, Łodzi, i Galicji; ponadregionalny charakter ma studium na temat wojska pruskiego. Badanie procesów akulturacji/asymilacji jest w dużej mierze analizą stereotypów i wyobrażeń (pamięci), często bowiem decydujące znaczenie ma nie rzeczywisty obraz, ale projekcja naszej pamięci o minionych wydarzeniach, o innym społeczeństwie czy społeczności, z którą chcemy się utożsamiać.
Oba terminy (akulturacja / asymilacja) mogą stanowić ważne, kompleksowe kategorie badawcze pozwalające zrozumieć całokształt procesów koegzystencji, wzajemnego oddziaływania i konfliktów w warunkach sąsiadujących ze sobą kultur. Dotychczasowe badania tych zjawisk zostały obciążone schematyzmem. Jego najczęstszą formą było traktowanie stosunków polsko-niemieckich we wzajemnej izolacji, tzn. była to historia Polaków, w której Niemcy stanowili (negatywne) tło, bądź „dzieje niemieckie na Wschodzie” bez podmiotowego uwzględnienia społeczeństwa polskiego. 


preloader