Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019) w procesie integracji ze społeczeństwem większościowym

Monografia „Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019) w procesie integracji ze społeczeństwem większościowym” jest poświęcona analizie położenia Niemców w Polsce w ciągu trzech dekad oficjalnego istnienia mniejszości niemieckiej w III RP. Przedstawiono w niej współczesną mniejszość niemiecką, jej życie społeczno-kulturalne i politycznej, jej problemy i sukcesy oraz najważniejsze przekształcenia, które miały i mają wpływ na proces integracji mniejszości niemieckiej ze społeczeństwem większościowym. Analiza obejmuję nie tylko mniejszość niemiecką zamieszkującą na Górnym Śląsku, ale także w innych rejonach kraju. Zasadniczym celem autora było wskazanie i zaprezentowanie czytelnikowi uwarunkowań i dynamiki ruchu mniejszości niemieckiej oraz wspomnianego procesu integracji rozpatrywanych w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym.

W książce autor stara się odpowiedzieć na kluczowe pytanie, jak ewoluuje i jak przebiega integracja mniejszości niemieckiej ze społeczeństwem większościowym w Polsce? Co na nią wpływa? Jak wygląda działalność społeczno-kulturalna oraz polityczna mniejszości niemieckiej? Czym się charakteryzuje i jak się zmienia? Jaki wpływ ma na integrację mniejszości niemieckiej? Jaką rolę odgrywa ta mniejszość niemiecka w stosunkach polsko-niemieckich (dawniej i dziś)?  W jaki sposób jest realizowana polityka państwa polskiego oraz niemieckiego wobec mniejszości niemieckiej w Polsce?

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmuje niniejsza książka, która jest skierowana do wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce oraz procesem integracji tej mniejszości narodowej z większością.

Wstęp

preloader