Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?

Kup dodatkowo
ISBN

83-88490-41-9

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2003

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

345

Format

205*145 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Książka zawiera opis procesu instytucjonalizacji mniejszości narodowych w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2002. Regulacje prawne przyjęte obecnie w Polsce są dość typowe dla rozwiązań zastosowanych w innych krajach postkomunistycznych, ale nie są wcale standardem w zachodniej części kontynentu. Dlaczego zatem państwa Europy Środkowej i Wschodniej wprowadziły ustawodawstwo mniejszościowe, skoro w krajach Unii Europejskiej o podobnej strukturze państwowej na ogół ono nie istnieje? W jakim stopniu na model instytucjonalizacji politycznej mniejszości narodowych wpływa kontekst historyczno-kulturowy, obecna sytuacja narodowościowa krajów Europy Środkowej, a w jakim model ten ukształtował się w wyniku nacisków „dojrzałych demokracji”?  Dlaczego Polska jest obecnie jednym z nielicznych państw Europy, w których mniejszości narodowe mają przywileje w wyborach do parlamentu?  Dlaczego tylko niektóre mniejszości narodowe mają przywileje w wyborach do parlamentu?  Dlaczego tylko niektóre mniejszości korzystają z tych praw?  Czy mniejszości narodowe będą jeszcze w stanie kiedykolwiek powtórzyć sukces wyborczy z pierwszych wolnych wyborów?  Na te, i na inne pytania Autorka odpowiada w sposób kompetentny, interesujący, mimo złożoności problematyki – bardzo przystępny, i – co ważne – bezstronny.  Polityka instytucjonalizacji mniejszości narodowych została przedstawiona z obu perspektyw: z perspektywy państwa i grupy w nim dominującej oraz z perspektywy mniejszości narodowych.


preloader