ISBN

978-83-8098-039-6

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2016

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

637

Format

245*175 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

„Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989”

Niniejszą książkę „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989” traktować można do pewnego stopnia jako podsumowanie dwudziestopięcioletniego dorobku historiografii, ale także ukazanie obecnego stanu badań dotyczących ludności niemieckiej, zamieszkującej Polskę w latach 1945-1989. W tomie zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989”, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Gliwicach.

Przed 1989 r. badania nad historią Niemców w Polsce po II wojnie światowej podlegały ograniczeniom, wynikającym z uwarunkowań systemu komunistycznego. Jak pisze we wstępie do niniejszego tomu prof. Piotr Madajczyk, w PRL obowiązywała oficjalnie „doktryna głosząca, że wraz z zakończeniem wojny zamknął się proces formowania Polski jako państwa narodowego, w którym mniejszości etniczne mają znaczenie marginalne”. Przemiany lat dziewięćdziesiątych XX w. otworzyły przed historykami nowe perspektywy, co zaowocowało wieloma opracowaniami poświęconymi różnym zagadnieniom z dziejów polskich Niemców.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców”.


preloader