ISBN

978-83-60580-37-0, 978-83-61067-44-3

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Rok wydania

2009

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

296

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Badanie procesów akulturacji/asymilacji jest w dużej mierze analizą stereotypów i wyobrażeń (pamięci), często bowiem decydujące znaczenie ma nie rzeczywisty obraz, ale projekcja naszej pamięci o minionych wydarzeniach, o innym społeczeństwie czy społeczności, z którą chcemy się utożsamiać. […].
Ramy tematyczne tomu tworzą trzy pojęcia: stereotyp – pamięć – komunikacja społeczna […].
Autorzy tomu sięgają do najniższych poziomów bezpośrednich kontaktów międzykulturowych, czyli codziennego życia lokalnych społeczności, na obszarach narodowo mieszanych, gdzie „obcość” i „swojskość” nie są kategorią wyobrażoną, lecz naturalnym składnikiem wzajemnych kontaktów.
Jaką rolę w takich społecznościach odgrywa postrzeganie „innych”?
Jaki charakter ma konfrontacja codzienności z powszechnie przyjmowanymi wzorcami literackimi, narodowymi stereotypami, potocznymi opowieściami, przysłowiami?
– to niektóre z ważniejszych pytań, na które starali się odpowiedzieć Autorzy publikowanego tomu.


preloader