ISBN

978-83-65424-68-6

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo „Więź”

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka, twarda

Liczba stron

284

Format

205*140 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL

Pisać ku „pokrzepieniu serc” czy „rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości”? Ten dylemat nie był obcy autorom publikującym w PRL poza cenzurą. W swej książce Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL Martyna Grądzka‐Rejak i Jan Olaszek analizują, w jaki sposób podziemie wydawnicze mierzyło się z tematem zagłady Żydów i postawami Polaków wobec tej zbrodni.

Książka Martyny Grądzkiej-Rejak i Jana Olaszka Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL zajmuje miejsce szczególne w piśmiennictwie o Holokauście i o stosunkach polsko-żydowskich w latach okupacji, w tym zwłaszcza o postawach Polaków wobec szukających ratunku i schronienia Żydów. Jest próbą analizy i usystematyzowania stanowisk, jakie pojawiły się w tych kwestiach w niekontrolowanych przez władze publikacjach opozycji w PRL. W polskiej literaturze naukowej jest to pozycja unikatowa z uwagi zarówno na skalę podjętej analizy, jak i na dążenie do objęcia nią głównych zagadnień, jakie dyskusja nad Holokaustem – w kontekście stosunków polsko-żydowskich – nasuwa.
z recenzji prof. dr. hab. Henryka Szlajfera

Nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z ważną publikacją, która uzupełnia istniejącą w historiografii lukę. Opisana w niej tematyka nie była do tej pory należycie i całościowo zbadana. Autorzy książki słusznie piszą, że przyjrzenie się temu zagadnieniu może zarówno wnieść istotną wiedzę o polskich debatach na temat Zagłady Żydów, jak i pozwolić w inny sposób opowiedzieć o historii opozycji demokratycznej w PRL.
z recenzji dr hab. Bożeny Szaynok


preloader