ISBN

978-83-66470-60-6, 978-83-66819-08-5

Seria wydawnicza

Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

218

Format

210*150 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Współczesna kultura historyczna i jej przemiany

Książka „Współczesna kultura historyczna i jej przemiany” to kolejna publikacja w ramach programu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„.

W dwu ostatnich dekadach problematyka pamięci społecznej i różnorodnych form jej upamiętniania stała się jednym z najbardziej popularnych tematów dyskutowanych w publicystyce. Nie tylko zresztą w publicystyce, również w nauce obserwujemy bardzo wyraźny wzrost zainteresowań tą problematyką. Do grona nielicznych socjologów, którzy od czasów Halbwachsa i Czarnowskiego zajmowali się tymi zagadnieniami, dołączyli historycy, antropologowie, kulturoznawcy wprowadzając jednocześnie nowe terminy na określenie przedmiotu swych badań. Tak więc oprócz upowszechnionych przez Halbwachsa terminów „pamięć zbiorowa” i „pamięć społeczna” na oznaczenie badań nad fenomenami funkcjonowania przeszłości w teraźniejszości, pojawiły się nowe: „socjologia pamięci”, „antropologia pamięci” „miejsca pamięci” „historia drugiego stopnia”, „pamięć autobiograficzna”.

Pojęcie „kultura historyczna” jest pojęciem wewnętrznie otwartym, obejmuje wszelkie zjawiska odnoszenia się do przeszłości. Wspomniana otwartość zasadza się na tym, że nie przyjmuje się tu żadnej skończonej listy zagadnień, zjawisk, problemów, które w sposób ostateczny wyczerpywałyby treść tego terminu. Kultura, w tym i kultura historyczna, jest historyczna właśnie, a to znaczy zmienna w czasie i przestrzeni społecznej. Nie da się zatem raz na zawsze orzec na jakie nowe zjawiska trzeba będzie zwracać uwagę, jak je poznawać i jakiej aparatury pojęciowej w tym celu użyć.

W tomie „Współczesna kultura historyczna i jej przemiany” autor podkreśla, że w swojej pracy badawczej nie zajmuje się wszystkimi aspektami kultury historycznej. Tym, co pasjonuje go najbardziej jest śledzenie przemian różnych form odniesień do przeszłości, a poprzez to śledzenie zróżnicowań i zmian kultury ogólnej. Postawy wobec przeszłości, to, z czego jesteśmy dumni, a czego się wstydzimy, jakie robimy z niej użytki, determinowane są przez istniejący tu i teraz system wartości. Analizując aktualną postać pamięci społecznej, docieramy do systemów wartości i definicji sytuacji jej podmiotów.


preloader