ISBN

978-83-66470-64-4, 978-83-66819-11-5

Seria wydawnicza

Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości

Wydawca

Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

575

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami

Książka „Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami” jest kolejną publikacją w ramach programu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„. Stanowi ona wynik ambitnie zaplanowanych badań, przeprowadzonych w latach 2017-2021. Przynosi liczne nowe ustalenia, zawiera ciekawe pomysły teoretyczne i hipotezy. Ważną cechą pracy jest konsekwentnie prowadzona analiza porównawcza. Autorzy koncentrują się na złożonych relacjach polsko-ukraińskich w dziedzinie kultury historycznej i polityki pamięci, ale nie tracą z pola widzenia kontekstu regionalnego. Na podkreślenie zasługują odniesienia do innych krajów regionu – Węgier, Chorwacji czy Serbii. {prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski}

Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami” to jedna z najlepszych książek o historii Europy Środkowo-Wschodniej. Łączy klasyczne podejścia i interpretacje z nowymi metodami, szczególnie z obszaru nauk humanistycznych. Autorzy uwzględniają zarówno zjawiska lokalne, jak i kontekst europejski i światowy. Wydanie książki w Polsce przyczyni się do pełniejszego zrozumienia specyfiki realiów ukraińskiej „kultury historycznej”. Polskiego czytelnika, zwłaszcza naukowca, książka ta zainteresuje nie tylko jako zestawienie analogii i porównań. Ukazuje ona „żywą przeszłość”, codzienne praktyki upamiętniania, a także specyfikę regionalnego podejścia do historii na tle europejskim. [dr hab. Volodymyr Masliychuk, Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”]

Książka ta wydana została także w języku ukraińskim [Історичні культури Польщі та України. Про джерела непорозуміння між сусідами]


preloader