Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

630

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii

Tomasz Stryjek zrealizował w swej książce „Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii” podstawowy cel, który sobie postawił, jasno prezentując autorską analizę polityk pamięci w Chorwacji i Serbii, umieszczając je w politycznym i społecznym kontekście ich historycznego rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach. Uznanie budzi ogrom wiedzy na temat polityk i procesów zachodzących w społeczeństwach serbskim i chorwackim na płaszczyźnie pamięci. Oceny autora są wyważone i pobudzające do dalszych dyskusji i rozważań, pokazują, jak ważnym elementem procesu transformacji były zmiany w polityce historycznej w analizowanych państwach. Jestem przekonana, że książka da polskim czytelnikom wgląd w złożone procesy zachodzące na płaszczyźnie polityki historycznej w Chorwacji i Serbii. (z recenzji prof. Magdaleny Najbar-Agičić)

Autor, podejmując się analizy dość szerokiego kręgu zagadnień oraz stawiając sobie za cel zbadanie źródeł i opracowań zarówno polityk pamięci, jak i pamięci zbiorowych jako efektu tychże polityk, siłą rzeczy zobowiązuje się do analizy pokaźnej liczby dostępnych źródeł ze wskazaniem na pierwszeństwo materiałów opracowanych w danym języku etnicznym. Z tego zadania Tomasz Stryjek wywiązał się bardzo dobrze, dokonując gruntownej i pogłębionej kwerendy źródeł chorwackich i serbskich. Umiejętnie wykorzystał też zgromadzony materiał do prowadzonych przez siebie analiz. […] Autor wykonał tytaniczną wręcz pracę, starając się uporządkować dyskursy tożsamościowe Chorwatów i Serbów […], w efekcie uzyskaliśmy sporą dawkę wiedzy do tej pory niedostępnej na gruncie literatury polskiej. (z recenzji prof. Radosława Zenderowskiego)

Tomasz Stryjek (ur. 1964) – doktor habilitowany, historyk i politolog, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz Collegium Civitas. Zajmuje się ideologiami i historiografiami narodowymi oraz współczesną polityką pamięci w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor m.in.: Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (Warszawa 2007), Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (Warszawa 2014) oraz wspólnie z Grzegorzem Motyką, Rafałem Wnukiem i Adamem F. Baranem, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953 (Gdańsk–Warszawa 2012).


preloader