ISBN

978-83-66470-65-1, 978-83-66819-12-2

Seria wydawnicza

Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości

Wydawca

Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

318

Format

240*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej

Książka „Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej” to kolejna publikacja w ramach programu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„. Podstawowym celem badawczym tej książki jest opis i analiza porównawcza sposobów funkcjonowania w sferze medialnej Polski i Ukrainy obrazów przeszłości i dyskursu historycznego odwołującego się do elementów historii narodowej XX wieku. W zawartych w niej pogłębionych studiach i analizach autorzy starali się – w różny sposób i za pomocą odmiennych metod – odpowiedzieć na trzy pytania: Jakie są źródła wiedzy o przeszłości w Polsce i na Ukrainie i na ile media masowe są w stanie wytwarzać „wspólnotowy” obraz przeszłości? Kto i co mówi o przeszłości historycznej w mediach masowych? Jakie są formy i dominujące style, w jakich przeszłość historyczna jest przytaczana i prezentowana, w zależności od gatunku i rodzaju medium?  [Barbara Markowska, Tomasz Stryjek, fragment Wprowadzenia].

Autorzy książki „Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej” prezentują i porównują dyskurs historyczny w Polsce i na Ukrainie. Bazując na bogatym materiale empirycznym i posługując się szerokim wachlarzem narzędzi analitycznych, dążą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełnią media we współkreowaniu pamięci historycznej. Interesuje ich także to, jak historyczność kształtuje sferę medialną, zwłaszcza w ramach bliźniaczych procesów polityzacji mediów i mediatyzacji polityki. Odkrywają, że o ile polaryzacja polityczna w Polsce czyni z historii ważny element dyskursu medialnego, o tyle na Ukrainie trudna sytuacja polityczna, szczególnie po 2014 roku, powoduje stosunkowo mały udział treści historycznych w przekazie medialnym. Analizy autorów umieszczone są w kontekście wyników badań postrzegania historii w polskim i ukraińskim społeczeństwie. Wielką zaletą książki jest uchwycenie złożoności reprezentacji historii w mediach w obu krajach, ich zależności od dynamiki bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, struktury pola medialnego, a takę szerszych procesów tożsamościowych. [dr hab. Anna Horolets, prof. Uniwersytetu Warszawskiego]


preloader