Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Wydawniczy „NOMOS”

ISBN

978-83-7688-580-3

Rok wydania

2021

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

354

Format

235*160 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Kraków

Nr wydania

Wydanie I

Obrońcy demokracji. Tożsamość ruchu społecznego i jej źródła

Praca „Obrońcy demokracji. Tożsamość ruchu społecznego i jej źródła” Anny Radiukiewicz jest pierwszą znaną mi polską próbą w miarę całościowego opisu środowiska Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Już z tego względu zasługuje na uwagę, ponieważ wypełnia pewną lukę Uważam, że jest dobrze umocowana teoretycznie. Koncepcje nowych ruchów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego są tu sensownie wykorzystane. Jej siłą jest też warstwa empiryczna. [z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Rycharda, Instytut Socjologii PAN]

Książkę Anny Radiukiewicz „Obrońcy demokracji. Tożsamość ruchu społecznego i jej źródła„, poświęconą Komitetowi Obrony Demokracji, należy zaliczyć do socjologii sfery publicznej, społeczeństwa obywatelskiego, współczesnej refleksji nad tożsamością ruchów społecznych oraz badań nad demokracją. […] Autorka opisała problem tożsamości jednego z najważniejszych aktorów sfery publicznej, który równie szybko zaistniał, co stracił popularność i zdolność mobilizowania. Dzięki „Obrońcom demokracji” mamy możliwość wglądu w perspektywę tego ruchu, style myślenie jego członków i sympatyków. Za sprawą pogłębionych badań, systematycznie zaprezentowanych, lepiej rozumiemy podzielane przez nich przekonania oraz wzory i idee, które składają się na ich wspólną tożsamość. [z recenzji  dra hab. Piotra Kulasa, Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales”]


preloader