ISBN

83-88490-89-3, 978-83-88490-89-7

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2006

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

359

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Powiatowa elita polityczna”  jest książką poświęconą polskiej elicie lokalnej w początkach XXI wieku.  Wykorzystano w niej wyniki badań przeprowadzonych w powiatach, jednak sformułowane wnioski wykraczają poza powiaty, pokazując problemy stojące przed władzami samorządowymi, także w małych miastach i w gminach.
Autorzy koncentrują uwagę na klasycznych zagadnieniach socjologii polityki:

  • rekrutacji elit lokalnych;
  • reprezentacji politycznej;
  • zadaniach władz lokalnych i związanej z tym dyskusji nad kształtem administracji publicznej (powiat samorządowy czy powiat administracyjny?);
  • znaczeniu partii politycznych w polityce lokalnej;
  • aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Znaczenie elit lokalnych w polskiej polityce wyraźnie wzrosło od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i będzie wzrastać w przyszłości. Wraz ze wstąpieniem do Unii samorządy lokalne zyskały nowe instrumenty działania i nasze codzienne życie jest dzisiaj o wiele bardziej uzależnione od władz lokalnych. Ponadto udział w polityce lokalnej staje się główną drogą awansu na szczyty władzy. Dość powiedzieć, że ponad połowa obecnych posłów ma za sobą doświadczenia samorządowe. Innymi słowy, centralne elity polityczne kształtują się „na dole”: w gminach, miasteczkach i powiatach. Czy stwarza to nadzieję na ich lepszą jakość?”


preloader