ISBN

978-83-64091-38-4

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2015

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

325

Format

210*130 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

 Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej

Praca Aleksandry Adamowicz: „Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej” pokazuje zakreślony szeroko wizerunek <władzy lokalnej>, znacznie barwniejszy i bardziej różnorodny niż obrazy jawiące się z badań ośrodków badania opinii społecznych. Dostarcza wiedzy o społecznych wyobrażeniach i dyskursach, które kierują praktykami i stymulują do podejmowania określonych działań nie tylko w czasie wyborów.

Jakkolwiek materiał źródłowy dotyczy jednej gminy, czytelnik nie może oprzeć się wrażeniu, że opisane poglądy są bardziej uniwersalne. Wiedza dotycząca lokalnych wyobrażeń nazwanych przez Charlesa Tylora ‚imaginariami społecznymi’ ma zasadnicze znaczenie w systemie demokratycznym, w którym instytucje władzy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym muszą liczyć się z przekonaniami wyborców.

(Z recenzji dr hab. Anny Malewskiej-Szałygin, profesor Uniwersytetu Warszawskiego)


preloader