Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2018

Typ oprawy

miękka

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Liczba stron

256

Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki

Zasadniczym celem projektu „Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”, który realizowany był w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2014–2018, było zrealizowanie pierwszego w polskich naukach społecznych empirycznego badania o dużej skali, w którym wychodząc od ogólnopolskiej reprezentatywnej próby respondentów, dotarto by także do ludzi stanowiących ich indywidualne sieci społeczne — otoczenie społeczne składające się z osób, z którymi łączą respondentów trwałe i ważne relacje oraz więzi. Z sukcesem badanie takie, na ogólnopolskiej próbie liczącej 5631 adresów osób w wieku 18–75 lat, na nasze zlecenie przeprowadziło w terenie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w okresie od 7 marca do 15 lipca 2016 roku.
Wyniki tego empirycznego badania prezentuje książka „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki„, którą polecamy naszym Czytelnikom.
Rozdział I

preloader