Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego (Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja Węgry)

15,00 

Zmiana zachodnioniemieckiej polityki zagranicznej wobec Wschodu w latach 1967-1969, a zwłaszcza w okresie rządów koalicji SPD/FDP w latach 1969-1982, miała kluczowe znaczenie dla nowego ukształtowania się stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie.
Dokonujące się wówczas przemiany w stosunkach bilateralnych i multilateralnych są stosunkowo dobrze zbadane, szczególnie jeśli chodzi o motywy, którymi kierowała się ówczesna koalicja rządząca w RFN. Znacznie słabiej zaś zbadane są motywy postępowania władz państw bloku komunistycznego, które z różnych powodów uznały za celowe i korzystne otwarcie się na inicjatywy RFN na arenie międzynarodowej, a tym samym na otwarcie się na kontakty z Niemcami Zachodnimi.
Dlatego problematyka ta stała się przedmiotem analizy w ramach projektu badawczego, realizowanego przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wspólnie z historykami i politologami z RFN, Czech, Węgier i Rosji.

Kup dodatkowo
ISBN

83-88490-65-5

Wydawca

Friedrich Ebert Stiftung, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2004

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

187

Format

235*165 mm

Język

niemiecki, polski

Miejsce wydania

Warszawa

Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego (Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja Węgry)


preloader