ISBN

978-83-63872-39-7, 978-83-65972-83-5, 978-83-7399-932-9

Wydawca

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Oficyna Wydawnicza RYTM

Rok wydania

2022

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

1432

Format

245*170 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Bitwa na Białorusi 1920

Bitwa na Białorusi 1920, cz. I (1 styczeń – 18 kwiecień 1920) rozpoczyna kolejny tom wyboru dokumentów operacyjnych wojny z bolszewicką Rosją z pierwszej połowy 1920 r. Praca zawiera szersze spektrum materiałów mających charakter nie tylko operacyjny, ale także polityczno-strategiczny. Wiąże się on z litewsko-białoruskim, szerzej – nadbałtyckim, a w najszerszym wymiarze ogólnoeuropejskim, kontekstem relacji Ententy, Polski oraz państw sąsiednich do Rosji „białej” i „czerwonej” w perspektywie wznowienia aktywnych działań zbrojnych po zimowej przerwie operacyjnej na przełomie 1919 i 1920 roku.

Tom ten zawiera materiały dokumentujące m.in. dwie operacje: styczniową – polsko-łotewską w Łatgalii (pod Dyneburgiem) oraz marcową na Polesiu (na Mozyrz i Kalenkowicze). Stworzyły one dogodniejsze pozycje wyjściowe do dalszych działań na Białorusi i Ukrainie.


preloader