Elity kierownicze spółek pracowniczych

10,00  5,00 

Kup dodatkowo
 • Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych /Piotr Kozarzewsk
  -38%
 • Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg /Andrzej Jawłowski
  -50%
 • Pułapki prywatyzacji. (Prywatyzacja w Polsce 1990-2002) /red. Maria Jarosz
  -50%
 • Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa /Tadeusz T. Kaczmarek, Piotr Pysz
  -50%
ISBN

83-86759-75-5

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

1999

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

211

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Z przedmowy do książki:  
       „Przedmiotem analizy są zarówno spółki pracownicze, jak i przedstawiciele ich elit kierowniczych oraz byłego przedsiębiorstwa państwowego. 
        Spółka jako przedmiot badań była traktowana jako dynamiczny zespół cech i funkcji, na które składają się następujące elementy: struktura zarządzania (skład osobowy i funkcjonalny organów zarządzania); struktura własności (struktura udziałów własnościowych w spółce, jak i z zewnątrz); struktura kontroli (formalnego i nieformalnego wpływu na podejmowanie decyzji); spółka jako podmiot gospodarczy (charakteryzujący się wynikami ekonomiczno-finansowymi).
       Przedstawiciele elit to prezesi zarządów spółek, byli działacze samorządu pracowniczego w tych spółkach, członkowie rad nadzorczych – reprezentanci pracowników spółki, szefowie działających w spółkach organizacji związkowych. Osoby te są traktowane przeze mnie przede wszystkim jako reprezentanci pewnych instytucji, które działały w byłym przedsiębiorstwie państwowym i które istnieją w powstałej w wyniku jego przekształcenia spółce pracowniczej. Postawy, opinie i zachowania respondentów są dla mnie ważne o tyle, o ile są istotne dla funkcjonowania i zachowania się tych instytucji oraz spółki jako całości. 
       Analiza prezentowanych zagadnień została przeprowadzona w dwóch płaszczyznach – statycznej (stan istniejący w okresie ostatnich badań empirycznych) i dynamicznej (zmiana stanu w czasie – na podstawie poprzednich badań panelowych”.


preloader