Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych

16,00  10,00 

Autor książki dowodzi, że historia prywatyzacji w państwach postkomunistycznych (i reform systemowych w ogóle) pokazała, iż podstawowe pytanie nie brzmi, czy prywatyzować, ale jak dobrze prywatyzować. Prywatyzacja stanowi integralną część systemowych reform postkomunistycznych obejmujących wszystkie najważniejsze sfery życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Jej sukces jest zatem uwarunkowany nie tylko efektywną strategią prywatyzacji, jej konsekwentną realizacją oraz skutecznością reform w pozostałych sferach gospodarki i społeczeństwa. Niezbędnym warunkiem powodzenia przemian jest także szeroka baza społeczna – źródło czynnego poparcia dla przeobrażeń

Kup dodatkowo
ISBN

83-88490-83-4

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2006

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

323

Format

235*165 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych  –  (Piotr Kozarzewski)
Spis treści

 Rozdział 1.  Ogólnie o problemie i metodzie 9
 Rozdział 2.  Punkt wyjścia: kryzys systemu nakazowo-rozdzielczego 23
 2.1. System nakazowo-rozdzielczy i jego dwa filary 23
 2.2. Próby zreformowania realnego socjalizmu 28
 2.3. Warunki startu reform systemowych 37
 2.3. Podsumowanie 51
 Rozdział 3.  Prywatyzacja jako wybór strategiczny 55
   3.1. Koncepcje reform systemowych 55
   3.2. Własność prywatna jako jeden z filarów transformacji 58
   3.3. Nadzór korporacyjny 66
   3.4. Cele prywatyzacji 73
   3.5. Prywatyzacja a inne elementy reform systemowych. Sekwencja, tempo i zakres 80
 3.6. Podsumowanie 84
 Rozdział 4.  Strategia i taktyka prywatyzacji w krajach postkomunistycznych 91
   4.1. Polityka prywatyzacyjna a kierunek transformacji systemowej 91
   4.2. Ewolucja sposobów podejścia do polityki prywatyzacyjnej 100
   4.3. Metody i techniki prywatyzacji 104
 4.4. Typologia modeli polityki prywatyzacyjnej 129
 4.5. Podsumowanie 131
 Rozdział 5.  Efekty prywatyzacji 135
   5.1. Metodologia oceny wyników prywatyzacji 135
   5.2. Osiągnięcie systemowego celu prywatyzacji 137
   5.3. Osiągnięcie ekonomicznego celu prywatyzacji 154
   5.4. Osiągnięcie pozostałych celów prywatyzacji 174
   5.5. Podsumowanie 191
 Rozdział 6.  Źródła sukcesów i porażek prywatyzacji 199
   6.1. Powszechne dylematy transformacji 199
   6.2. Szczebel mikro: przezwyciężenie „spadku” po przedsiębiorstwie państwowym 204
   6.3. Szczebel makro: warunki powodzenia prywatyzacji 214
   6.4. Pułapki transformacji 240
   6.5. Podsumowanie 255
 Rozdział 7.   Konkluzje 265
 7.1. Prywatyzacja: jej przebieg, sukcesy i porażki 266
 7.2. W poszukiwaniu dróg wyjścia 282
   7.3. Zamiast podsumowania: kilka wniosków i zaleceń dla hipotetycznego rządu 295
 Bibliografia   301
 Summary 321

preloader