ISBN

978-83-64363-68-9

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa

Rok wydania

2016

Typ oprawy

twarda

Liczba stron

243

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo” 

W przedstawionych w tej książce „Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo”  analizach autorzy brali pod uwagę różne aspekty życia poza systemem, starając się pokazać bogactwo zagadnień, problemów, jakie składają się na życie obok państwa.

Stosunkowo mało miejsca poświęcono emigrantom, wychodząc z założenia, że uciekli oni zarazem przed życiem w państwie polskim i do lepszego życia za granicą. Jakie jednak w przyszłości będą warunki bytowania tych, którzy zostali?

Czy pogłębi się znaczenie życia pozasystemowego, czy też – w dłuższym okresie – nastąpi powrót do choćby minimalistycznego udziału w systemie ludzi (grup) funkcjonujących dotychczas poza nim?

Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, autorzy podkreślają, że trzeba przede wszystkim scharakteryzować obecną sytuację, bo stan rzeczy determinuje dalszy bieg wydarzeń.

Niniejsza książka: „Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo”  stanowi kolejną w ramach tej serii publikacji – opartych na projekcie: „Rozpad i nowy porządek: społeczeństwo – naród – kultura w okresie wielkiej zmiany” – obrazujących przejawy i skutki wielkich polskich przemian gospodarczych i społecznych.


preloader