ISBN

978-83-65972-96-5

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2020

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

289

Format

240*150 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

System pieczy zastępczej. Wybrane aspekty w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Książka „System pieczy zastępczej” stanowi cenny wkład do zastanego stanu wiedzy na temat funkcjonowania systemów pieczy zastępczej w Polsce i innych krajach. Uzupełnia lukę w stanie dotychczasowej teorii i badań odnoszących się do zasad organizowania opieki dzieci poza rodziną w sytuacji ingerencji sądu w sferę władzy rodzicielskiej. Dodatkowym walorem jest ukazanie perspektywy nie tylko krajowej, lecz również międzynarodowej – rozwiązań przyjętych w tym zakresie w innych krajach na świecie. Podjęty temat jest współcześnie przedmiotem ożywionego dyskursu na gruncie wielu dyscyplin naukowych, publikacja – ze względu na swój interdyscyplinarny charakter – wnosi wartościowy merytorycznie wkład w ten dyskurs. [dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW]

Recenzowana publikacja „System pieczy zastępczej” stanowi ważny wkład do zastanego stanu wiedzy o systemie pieczy zastępczej. Dzięki analizom komparatystycznym przez kilkoro autorów czytelnik może dokonać oceny rozwiązań przyjętych w naszym kraju, zestawiając je z innymi systemami pieczy zastępczej przyjętymi nie tylko w Europie, ale także w USA czy w Australii. Podjęte zostały także oceny funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w wymiarze historycznym, ewaluacja rozwiązań polskich po przyjęciu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku, a także próby oceny systemu z perspektywy praktyka.  [dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UHP im. Jana Długosza w Częstochowie]


preloader