ISBN

978-83-7688-591-9, 978-8366819-28-3

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Wydawniczy „NOMOS”

Rok wydania

2022

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

348

Format

235*160 mm

Język

polski

Miejsce wydania

Kraków

Obywatelska polityka edukacyjna. Koprodukcja i współtworzenie

W monografii „Obywatelska polityka edukacyjna” autorka podejmuje kwestie związane z obywatelską polityką edukacyjną i jej szczególnymi formami: koprodukcją i współtworzeniem. Są one unikatowe w polskim dyskursie i równocześnie bardzo ważne w świetle współczesnych trendów w polityce publicznej oraz wyzwań cywilizacyjnych.

Okres transformacji ustrojowej w Polsce przyniósł zmiany w organizacji pracy szkół, autonomii nauczycieli, modelu zarządzania edukacją. W wyniku zrealizowanych reform polski system oświaty jest silnie zdecentralizowany i ma wyraźny rys rynkowy, co zbliża go do modelu nowego zarządzania publicznego. Wciąż jednak silne są tu mechanizmy charakterystyczne dla tradycyjnej administracji publicznej. Widać je najlepiej w utrzymaniu przez rząd uprawnień w zakresie kreowania polityki oświatowej. Co więcej, po 2015 roku zmniejszyło się przekonanie decydentów politycznych o konieczności osłabienia rządu na rzecz samorządów. Ścieranie się elementów modelu nowego zarządzania publicznego  i tradycyjnej administracji publicznej doprowadziło do wielu przeciwstawnych procesów. Sprawiają one, że reformy oświatowe wydają się niedokończone, a nawet ze sobą sprzeczne. Jak zatem w zbudowanej po 1989 roku  samorządowo-rządowo-rynkowej hybrydzie oświatowej odnajdują się obywatele i organizacje trzeciego sektora?

W Polsce pierwsze teksty na temat koprodukcji ukazały się dopiero na początku minionej dekady. Koncentrująca się na edukacji i polityce edukacyjnej monografia Anny Ciepielewskiej-Kowalik staje się pracą przełomową. Wchodzący tu w grę obszar działań jest szeroki i zróżnicowany, obejmuje wszelkie formy praktyk koprodukcyjnych. Waga edukacji budzi obywatelskie zainteresowanie, wykraczające poza poziom naturalnej troski rodziców o swoje dzieci. Zamysł badawczy autorki to strzał w dziesiątkę.  [dr hab. Tomasz Kaźmierczak]

Książka „Obywatelska polityka edukacyjna” jest wartościowym studium teoretyczno-empirycznym na temat koprodukcji i współtworzenia w obywatelskiej polityce, inspirującym do zmian w tej dziedzinie.  [dr hab. Hanna Stolarczyk-Szewc, prof. UMK]

 


preloader