ISBN

978-83-60580-93-6, 978-83-7151-923-9

Wydawca

Dom Wydawniczy ELIPSA, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania

2012

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

330

Format

24*16,5 cm

Język

polski

Miejsce wydania

Warszawa

Europejska Polityka Sąsiedztwa. Geneza, doświadczenia, perspektywy

Wraz z rozszerzeniem o kraje Europy Środkowej i Wschodniej Unia Europejska zyskała nowych sąsiadów. W związku z tym jednym z jej priorytetów stało się stworzenie względnie spójnej polityki wobec nowych państw sąsiedzkich i niedopuszczenie do powstania nowych podziałów w Europie, a także stworzenie takich form integracji i współpracy regionalnej, aby zapewnić stabilność polityczną, rozwój gospodarczy oraz zmniejszyć nierówności społeczne. Znalazło to wyraz w unijnym dokumencie strategicznym pt. European Neighbourhood Policy (Europejska Polityka Sąsiedztwa).
Autorzy niniejszej książki wskazują, że dotychczasowa polityka wschodnia Unii Europejskiej nie przyniosła pożądanych efektów, a przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Większość Autorów opracowań zamieszczonych w książce krytycznie ocenia Europejską Polityką Sąsiedztwa i podkreśla, że staje się ona coraz mniej skuteczna.


preloader